Over Baas van Horst aan de Maas

Baas van Horst aan de Maas is een jaarlijkse terugkerende strijd tussen de zestien kerkdorpen die tot doel heeft de sociale cohesie in de gemeente te versterken. Het is een evenement wat georganiseerd is door en voor de inwoners van de gemeente Horst aan de Maas.

Op zestien spectaculaire spellen strijden de teams om de titel van ‘Baas van Horst de Maas’ één jaar lang te mogen dragen. Verenigingen zorgen ervoor dat er op de dag van het evenement zestien uitdagende activiteiten klaar staan voor de deelnemende bazen. De deelnemende teams die op deze activiteiten strijden vertegenwoordigen het dorp. Elk dorp kan maximaal twee teams afvaardigen.

Na afloop van de strijd start BAASpop. Dit sensationele eindfeest vormt de afsluiting waarbij bekend wordt welk dorp de titel ‘Baas van Horst aan de Maas’ op haar naam mag schrijven.

Organisatie

De organisatie is opgebouwd uit vijfendertig fanatieke dorpsbewoners uit zeven verschillende kernen die actief zijn binnen twaalf commissies. Ieder commissie heeft haar eigen taken, denk hierbij bijvoorbeeld aan de commissie marketing, activiteiten, teams, financiën, vormgeving, logistiek, sponsoring en veiligheid.

De commissies komen regelmatig allemaal samen om alles te bespreken en door te nemen. Hiermee is de organisatie het hele jaar door druk bezig. De volgende bazen zijn er mede verantwoordelijk voor dat Baas van Horst aan de Maas ieder jaar weer een grandioos succes wordt!

Organisatie Baas van Horst aan de Maas – Editie 2017